گرافویل


رینگ گرافیت خالص یا گرافویل (Grafoil) از لایه های پی در پی گرافیت خالص 99/9% به وسیله قالب های پرس ساخته شده است.

به خاطر استفاده از گرافیت و با توجه به شرایط مختلف محیطی، توان تحمل حرارتی 230- الی 1000+ درجه سانتیگراد و فشار 450 بار را دارا می باشد.

 این رینگ ها برای آببندی انواع شیر ها و پمپ ها در صنایع مختلف و محیط هایی که دارای فشار و درجه حرارت بالا هستند استفاده می شود.